Ansøg om finansiering
Artikler
Nyhed
19. maj 2021

Nye ansigter til bestyrelsen i Danmarks Grønne Investeringsfond

Der er udpeget tre nye medlemmer til Danmarks Grønne Investeringsfonds bestyrelse. Den nye bestyrelse får til opgave at styrke fondens arbejde med at finansiere grønne virksomheder i hele landet.

Per 1. maj 2021 indtrådte tre nye bestyrelsesmedlemmer i Danmarks Grønne Investeringsfond. De nye medlemmer tæller Gert Jonassen, adm. direktør i Arbejdernes Landsbank, Claus Von Elling, formand for 3F Byggegruppen, og Marie Bender Foltmann, Vice President i ATP. Derudover fortsætter Anders Eldrup, der blev udpeget som bestyrelsesformand 1. marts sidste år, mens Lars Therkildsen og Merete Lundbye Møller er genudpeget for en ny periode.

Anders Eldrup, bestyrelsesformand:
”Danmarks Grønne Investeringsfond er sat i verden for at kommercialisere og skalere virksomheder, der sætter et grønt og bæredygtigt aftryk på Danmark og resten af verden. Det er afgørende, at vi kan være brobygger og finansieringspartner, når vi skal udvikle fremtidens grønne teknologier, som skal hjælpe os i mål med at reducere vores CO2-udledning med 70 pct. Derfor er jeg glad for at byde velkommen til tre nye stærke kræfter, der skal hjælpe os med at styrke den indsats yderligere.”

Danmarks Grønne Investeringsfond fik i september 2020 yderligere 6 mia. kr. til at udvikle nye grønne teknologier som en del af Danmarks Grønne Fremtidsfond. Pengene skal gå til projekter med dokumenterbare grønne løsninger, der bidrager positivt til klimaregnskab, natur og miljø. Det er dét arbejde, den nye bestyrelse skal sætte ramme og pejlemærker for.

Michael Zöllner, Managing Director i Danmarks Grønne Investeringsfond:
”Danmarks Grønne Investeringsfond spiller en afgørende rolle i at være med til at udvikle fremtidens teknologier. Grønne og bæredygtige teknologier kræver kapital, hvad enten der er tale om helt nyskabende, eller skalering af mere velkendte, teknologier. Det er her vigtigt at have en risikovillig og langsigtet finansieringspartner. Jeg glæder mig til at fortsætte det stærke arbejde med vores bestyrelse, så vi kan være med til at skabe nogle af de løsninger, vi skal leve af i fremtiden.”

Udpegelsen af de tre nye bestyrelsesmedlemmer betyder samtidig et farvel til Hilde Kjelsberg, Jan Bach Jensen og Lars Schrøder, hvis maksimale bestyrelsesperiode udløb i marts.

”Jeg vil gerne benytte anledningen til at sige mange tak til de afgående medlemmer. De har været med til at sætte retning for vores arbejde, der er blevet tilgodeset med øget kapital i september sidste år i form af kapital fra Danmarks Grønne Fremtidsfond, og som har styrket Danmarks Grønne Investeringsfond yderligere,” siger Anders Eldrup.

Med de nye medlemmer består bestyrelsen nu af følgende:

  • Anders Eldrup, formand
  • Gert Jonassen, næstformand
  • Claus Von Elling
  • Marie Bender Foltmann
  • Lars Therkildsen
  • Merete Lundbye Møller

Kontakt

Cecilie Idun Andersen

Press Advisor (on leave)