BEMÆRK AT DETTE WEBSITE LUKKER 31. MAJ 2023
Danmarks Grønne Investeringsfond er pr. 1. april 2023 fusioneret ind i Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO). Dette website, gronfond.dk, lukker derfor snart. Vi gør opmærksom på, at indhold på siden kan være forældet og henviser i stedet til eifo.dk eller til vores kundecenter på +45 70 60 49 60
Ansøg om finansiering
Artikler
Nyhed
24. nov. 2022

Grøn Herning-virksomhed øger vækst i stærkt lånesamarbejde

Aktive Energi Anlæg A/S – eller AEA som firmaet i daglig tale bliver kaldt – sælger industrielle varmepumpe-løsninger til bl.a. fjernvarmeselskaber og andre store virksomheder og er med til at fortrænge fossile brændsler, herunder naturgas. AEA har netop modtaget en ”lånepakke” fra Danmarks Grønne Investeringsfond, bestående af ansvarlig lånekapital samt almindelig lånekapital, derudover deltager Sydbank som medfinansierende part. AEA styrkes hermed finansielt og understøtter samtidig den videre skalering af virksomheden.

AEA leverer kundetilpassede fjernvarme-, kraftvarme- og energianlæg til virksomheder i Danmark.
Både som totalentrepriser til kunder samt den efterfølgende service af anlægget. Et eksempel er Danmarks største 10 MW varmepumpe på spildevand, som er leveret til Kalundborg Forsyning.

”Lige nu er der et stort fokus på omstilling til varmepumper i Danmark. På grund af krigen i Ukraine og på grund af de stadigt stigende gaspriser, ønsker virksomheder at omstille fra gas til alternative energikilder. Samtidig giver elektrificeringen af den danske fjernvarmesektor et højt aktivitetsniveau med installation af både varmepumper og elkedler. På den baggrund har AEA besluttet at investere yderligere i netop dette segment, og det støtter vi med lånefinansieringen op om,” udtaler Jens Koch, der som Senior Director i Danmarks Grønne Investeringsfond bl.a. arbejder fra kontoret i Innovatorium i Herning.

Danmarks Grønne Investeringsfond medfinansierer, som selvstændig statslig lånefond, investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund.

Samarbejdet om lånefinansieringen muliggør en rammeforhøjelse for Sydbank som privat aktør, og det samlede finansieringsløft giver AEA det fornødne kapitalberedskab til at kunne eksekvere på den nuværende pipeline og skalere virksomheden.

”Forløbet med Danmarks Grønne Investeringsfond og Sydbank har været en positiv oplevelse. Parterne har konstruktivt drøftet mulighederne for at understøtte vores selskab. Samt bidrage til den grønne omstilling i produktions Danmark,” siger Kim Jørgensen, adm. direktør i AEA.

AEA kan bl.a. udvinde varmen fra drikkevand, der kan sendes tilbage til borgerne, for eksempel i form af samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, som har etableret en ny grøn varmecentral til Lalandia Søndervig i Vestjylland. Kort fortalt, så udnyttes varmen i en eksisterende drikkevandsledning til at varme hele Lalandia op. Det nye ved denne type varmepumpeanlæg er, at det bruger energien fra den drikkevandsledning, der løber fra Ringkøbing til Hvide Sande og Holmsland Klit, så drikkevandet dermed kommer til at varme hele det nye Lalandia op.

AEA har brug for yderligere kapitalberedskab til at eksekvere på den stigende pipeline og dermed skalere virksomheden. Som en del af skaleringen vil AEA ansætte nye medarbejdere inden for det kommende år for at forsætte den planlagte vækstrejse.

https://www.aea.dk/