Ansøg om finansiering

Fokus på miljø, energi 
og ressourcer

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund.

Fonden yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked.

Den vil være med til at bygge bro mellem traditionel bankfinansiering og egenkapital og opererer med et både grønt og kommercielt fokus. De enkelte lån kan have en løbetid på op til 30 år, og fonden finansierer som udgangspunkt op til 60 procent af de samlede omkostninger ved det enkelte projekt.

- Energi og forsyning - Fødevarer og landbrug - Bygninger og infrastruktur - Materialer og ressourcer - Transport og mobilitet
- Grøn effekt - Sund økonomi - Skalérbarhed - Samfundsøkonomisk afkast
- Private virksomheder - Almene boligorganisationer - Offentlige selskaber og institutioner hvis økonomi er adskilt fra kommunernes, regionernes henholdsvis statens økonomi
- Energi- og forsyningsselskaber - Leverandører af teknologiløsninger - Rådgivere
Loven om Danmarks Grønne Investeringsfond blev vedtaget af Folketinget den 4. december, 2014. Du kan læse hele loven her.
Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Danmarks Grønne Investeringsfond og Vækstfonden

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at fremme den grønne omstilling af samfundet. Fondens hovedkvarter er fysisk placeret i Hellerup sammen med Vækstfonden – statens finansieringsfond. Vækstfonden fungerer som sekretariat for Danmarks Grønne Investeringsfond, og i det daglige er der derfor et tæt samarbejde mellem de to fonde.