OBS: DETTE WEBSITE KAN KUN SES AF MEDARBEJDERE I EIFO
Dette website er lukket for offentligheden pr. 14/6 2023. Som medarbejder i EIFO kan du tilgå websitet på vores kontorer og via VPN, men ellers ikke. Sitet er kun til intern brug og reference. Del ikke links eller screen dumps med folk udenfor organisationen. Henvis i stedet til eifo.dk.
Ansøg om finansiering

Lån til virksomheder og projekter

Arbejder I på et projekt, der fremmer den grønne omstilling af samfundet? Eller er I leverandører af en bæredygtig teknologi, I gerne vil udbrede? Så kan vi hjælpe med finansieringen. Danmarks Grønne Investeringsfond kan medfinansiere investeringer og tiltag, som er holdbare både økonomisk og miljømæssigt.

I samarbejde med øvrige finansieringskilder, eksempelvis jeres bank, medfinansierer vi virksomheder og projekter inden for fem områder:

Fx vindkraft og relaterede teknologier, solkraft, forsyning, lagring og Power-to-X, energi fra biomasse, effektiv opvarmning .
Fx alternative proteiner og planterig kost, fødevareproduktion og -distribution, madspild.
Fx byggematerialer, konstruktion og renovering, køleteknologier, smarte byer og byplanlægning, smarte bygninger
Fx affald som ressource, alternative polymerer og kompositter, alternativer til afbrænding af ressourcer, genanvendelse.
Fx luftfart, mikromobilitet, shipping og maritim mobilitet, transport til lands

Hvem kan søge?

Vi yder lån til alle størrelser af private virksomheder i alle brancher, til almene boligorganisationer samt til offentlige institutioner og selskaber, der ønsker at implementere grønne løsninger.

Desuden kan vi medfinansiere de leverandører, der udvikler og leverer teknologi, der understøtter den grønne omstilling.

Vi kan også indgå i samarbejde med eksempelvis net- og distributionsselskaber samt el- og gashandelsvirksomheder. Derudover kan vi samarbejde med andre kommercielle aktører – herunder bl.a. rådgivende ingeniørfirmaer, revisorer, banker samt erhvervs- og interesseorganisationer.

Hvilke kriterier skal I opfylde?

For at få et lån fra Danmarks Grønne Investeringsfond skal to grundlæggende kriterier opfyldes.

For det første skal projektet bidrage til den grønne omstilling af samfundet. Det skal altså være muligt at måle en grøn effekt fx i form af reduceret CO2-udledning eller et reduceret energiforbrug. Læs mere om, hvordan vi måler den grønne effekt i vores årsrapport.

For det andet skal projektet være økonomisk bæredygtigt. Det vil sige, at lånet skal kunne betales tilbage med en forrentning, der matcher risikoen.

Er I leverandører af bæredygtig teknologi, skal I desuden være opmærksomme på, at vi kun finansierer teknologier, der har bevist et kommercielt potentiale.

Er I derimod udviklere af en teknologi, som stadig befinder sig i de tidligere stadier, eller har I et mindre grønt projekt, kan vi henvise til Innovationsfonden.

Hvad koster det?

Prisen for det enkelte lån vil afspejle projektets risiko. Det vil sige, at renten fastsættes individuelt ved hvert projekt.

Prisen for et lån vil således bestå af tre elementer:

1. En individuel fastsat variabel eller fast rente

2. Et etableringsgebyr, som vil variere alt efter projektets størrelse

3. Eventuelt omkostninger til etablering af sikkerheder

Standardgebyrer

- Indfrielsesgebyr: 15.000 kr. med mindre andet er særskilt aftalt
- Ekstraordinært afdrag: 10.000 kr. med mindre andet er særskilt aftalt
- Ændringer af finansiering og pantsætning: minimum 15.000 kr. (vejledende, afhængig af tidsforbrug og evt. eksterne omkostninger)
- Revisoropgørelse: 650 kr.
- Rykkergebyr v. for sen indbetaling: 100 kr.
- Morarente på 9 pct. ved for sen betaling. Eksterne omkostninger betales derudover af låntager.

Andre gebyrer og omkostninger kan være aftalt særskilt.

Hvordan fastsættes renten?

Renten består af to komponenter: 1) en marginal der fastsættes i forhold til projektets risiko samt 2) Danmarks Grønne Investeringsfonds omkostninger til finansiering af de midler – funding – som fonden låner ud.

InnovFin

Finansieringen er muliggjort af støtte fra InnovFin SME garantifaciliteten med finansiel støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 program og Den Europæiske Unions Strategiske Investeringsfonds (EFSI) plan, Investeringsplanen For Europa. Formålet med EFSI er at understøtte og gennemføre produktive investeringer i EU og sikre bedre adgang til finansiering for virksomheder. Læs mere på europa.eu